نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریز
اخبار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریز

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریز

در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی ،برودتی و سیستمهای تهویه همانند سالهای گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم .

تاریخ برگزاری : ۲۱-۲۴ اردیبهشت ۹۵
محل برگزای : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
سالن برگزاری : امیر کبیر

مطالب مرتبت