رادیاتور فولادی نسل اول رادیاتور
مقالات ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

رادیاتور فولادی نسل اول رادیاتور

ویژگی های رادیاتور فولادی و چدنی نسل اول : این نسل از رادیاتور های گرمایشی با آمدن موتورخانه ها جایگزین بخاری های چوبی ، زغالی و نفتی شدند و در وحله اول امنیت استفاده از وسایل گرمایشی را ارتقا دادند و همچنین راحتی استفاده از این سیستم گرمایشی از مزایای آن به شمار می رفت و نیز قابلیت افزایش تعداد پره ها در صورت کم بودن تعداد پره برای فضای در نظر گرفته شده از طریق جوشکاری امکان پذیر بود .از ایرادات و معایب این نسل می توان به سنگینی خیلی زیاد این گونه از رادیاتور ها ،حجم آبگیری خیلی زیاد ، سیاه شدن دیوار ها و به علت حجم زیاد آب گیری نمی شد با سیستم پکیج دیواری استفاده کرد چون حجم زیاد آب و قدرت پایین پکیج دیواری نسبت موتورخانه مانع از گرم کردن و گردش آب به این میزان به پمپ و مشعل کوچک پکیج می شد و نداشتن زیبایی و در عین حال زمخت بودن این رادیاتور ها نیز از دیگر معایب این نسل بشمار

ویژگی های رادیاتور های فولادی و چدنی نسل اول : از مزایای این نسل از رادیاتور های گرمایشی با آمدن موتورخانه ها جایگزین بخاری های چوبی ، زغالی و نفتی شدند و در وحله اول امنیت استفاده از وسایل گرمایشی را ارتقا دادند و همچنین راحتی استفاده از این سیستم گرمایشی از مزایای آن به شمار می رفت و نیز قابلیت افزایش تعداد پره ها در صورت کم بودن تعداد پره برای فضای در نظر گرفته شده از طریق جوشکاری امکان پذیر بود .از ایرادات و معایب این نسل می توان به سنگینی خیلی زیاد این گونه از رادیاتور ها ،حجم آبگیری خیلی زیاد ، سیاه شدن دیوار ها و به علت حجم زیاد آب گیری نمی شد با سیستم پکیج دیواری استفاده کرد چون حجم زیاد آب و قدرت پایین پکیج دیواری نسبت موتورخانه مانع از گرم کردن و گردش آب به این میزان به پمپ و مشعل کوچک پکیج می شد و نداشتن زیبایی و در عین حال زمخت بودن این رادیاتور ها نیز از دیگر معایب این نسل بشمار می رفت.

می رفت.

مطالب مرتبت